Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
  • Strona główna
  • Algorytmy
  • Partner

Ostre zespoły wieńcowe

Opracowane na podstawie aktualnych wytycznych według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1,2

Opracowanie:
dr Łukasz Kołtowski
dr hab. Marcin Grabowski
prof. dr hab. Grzegorz Opolski
Rada Naukowa
prof. dr hab. Janina Stępińska
prof. dr hab. Andrzej Budaj
prof. dr hab. Zbigniew Kalarus
prof. dr hab. Stefan Grajek

Witryna powstała w ramach działalności statutowej WUM i nieograniczonemu merytorycznie grantowi edukacyjnemu firmy AstraZeneca.

1. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST. Kardiologia Polska 2012; 70, supl. VI: S 255–S 318
2. Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. V: S 203–S 270

W przypadku uwag merytorycznych i funkcjonalnych prosimy o zgłoszenie. Narzędzie opracowano w celach dydaktycznych dla lekarzy i studentów medycyny.

Informacje zawarte w Algorytmach Kardiologicznych nie stanowią jedynego źródła wiedzy i narzędzia do podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Postępowanie medyczne powinno być oparte o precyzyjną ocenę sytuacji klinicznej, poparte aktualnymi dowodami naukowymi, zgodne z lokalnymi protokołami postępowania i oceną kliniczną lekarza. Tym samym, autorzy ani wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej wynikającej z korzystania z Algorytmów Kardiologicznych, zastrzegając, że pełna odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na lekarzu prowadzącym.

Algorytmy Kardiologiczne przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego przez samodzielnych lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczanie w ocenie klinicznej chorego oraz do celów edukacyjnych dla studentów medycyny. Informacje w nich zawarte zostały opracowane na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które mogą się różnić od krajowych zaleceń i lokalnych protokołów postępowania. Każdy z potencjalnych użytkowników powinien zapoznać się z rekomendacjami obowiązującymi w miejscu pracy i traktować je jako nadrzędne wobec informacji zawartych w Algorytmach Kardiologicznych.

Intencją autorów i wydawcy nie było tworzenie nowych kryteriów diagnostycznych, sposobów postępowania ani rekomendacji, które miałyby zastąpić obowiązujące wytyczne ani wiedzę i doświadczenie personelu medycznego.

Algorytmy Kardiologiczne zostały zoptymalizowane pod aktualne wersje: Chrome, Safari, FireFox.

Opracowano na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (www.escardio.org/guidelines) | Copyright © 2013 European Society of Cardiology

ISBN-978-83-7637-254-9

Witryna powstała dzięki nieograniczonemu merytorycznie grantowi edukacyjnemu firmy AstraZeneca.